top of page

 

Atölye çalışması nedir?

 

Atölye çalışmaları, belirli bir sürede eğitmenlerin doğrudan katılımcılarla iletişim içinde olduğu, katılımcının aktif katılım gösterebildiği ve bir ürün (öğrenme ya da somut materyal) ortaya koyduğu bilimsel çalışmalardır. Bilimi öğrenmenin en iyi yolu uygulayarak, yaşayarak, dokunarak öğrenmektir. Atölye çalışmaları katılımcılara yaparak yaşayarak öğrenme fırsatı tanıyarak bilimi keşfetme olanağı sağlamaktadır. Ayrıca bu çalışmalar eğlenceli bir fen deneyimi sunarak bilime yönelik ilginin artmasını teşvik etmektedir.

 

Science Expo'da bilimsel atölyelerin amacı?

 

 • Bilimsel bilgi ve günlük hayattaki uygulama alanları arasında bağ kurmak

 • Bireyleri bilim, teknoloji, matematik, mühendislik alanlarında kariyer yapmaya cesaretlendirmek

 • Fen okuryazarı bireyler yetiştirmek

 • Bireyin günlük yaşamda karşılaştığı problemlere disiplinler arası bakış açısıyla çözüm üretmesini sağlamak

 • Ürün oluşturma ve inovasyona teşvik etmek

 • Bilime yönelik ilgiyi arttırmak

 • Yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, problem çözme gibi 21. yüzyıl becerilerinin gelişimini desteklemek

 • Bilimle ilgili kavramların keşfedilmesini sağlamak

 • Bilimsel süreci yönetebilme becerisi kazandırmak

 • Bilime karşı olumlu tutum geliştirmeyi sağlamak

 • Bilimsel fikirlerin rahatça ifade edilebilmesine olanak tanımak

 • Bireyleri öğrenmeye teşvik edecek soru ve problemlerle karşılaştırmak hata yapmanın da öğrenmenin bir yolu olduğunu farkettirerek hata yapma korkusunun önüne geçmek

 • Takım çalışması yapabilme becerisi kazandırmak

9-12 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Türkiye'nin Bilim Festivali Science Expo etkinlikleri kapsamında Atölye çalışması gerçekleştirmek isteyen kurum ve kuruluşlar form ile başvuru yapacaklardır. 

9-12 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olan 9Turkish Airlines Science Expo’da 100'ü aşkın atölye çalışması ile bilimseverleri ağırlayacak.

Fizik, kimya, biyoloji, doğa bilimleri, mekanik, elektronik gibi birbirinden farklı birçok temada yapılan atölye çalışmaları ile bilimseverler bilimi eğlenerek öğrenmenin tadına varacaklar.

 

Science Expo 2022 atölye çalışmaları bu yıl da etkinliğin en önemli noktalarından biri olarak dikkat çekecek. Atölye çalışmaları rezervasyonlu ve rezervasyonsuz olarak gerçekleşecek.

bottom of page